Używasz starej wersji przeglądarki, zalecamy aktualizację.

Wczytywanie...

Laboratorium Badań Wytrzymałościowych

Wykonujemy badania niszczące DT (Destructive Testing) wyrobów hutniczych.

Wszystkie badania przeprowadzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.
Laboratorium posiada aktualne uznania wystawione przez :

TÜV NORD Polska
Polski Rejestr Statków
Urząd Dozoru Technicznego
RINA

Zakres badań

Oferowane badania wytrzymałościowe:

Próba wytrzymałościowa ISO 6892-1, ASTM A370
Próba rozciągania w podwyższonej temperaturze ( max. 800°C) PN-EN ISO 6892-2:2018
Próba zginania PN EN ISO 7438 : 2021
Próba udarności ASTM E23, PN-EN ISO 148-1 temp. +20°C do -60°C
Próba udarności KCU2 po starzeniu
Próba ,,Z’’ PN EN 10164
Próba spłaszczania PN-EN ISO 8492: 2014
Próba spawalności wg SEP 1390
Twardość Brinella –EN ISO 6506-1, Rockwell – EN ISO 6508-1
Próba hartowności metodą oziębienia od czoła ( próba Jominy’ego) PN –EN ISO 642:2002
PWHT (Post Weld Heat Treatment) – Obróbka cieplna po spawaniu PN-EN ISO 15614-1:2017

Badania niszczące złączy spawanych metali:

SPróba rozciągania próbek poprzecznych PN-EN 4136:2013
Badanie na zginanie PN-EN ISO 5173:2010
Badanie udarności PN-EN ISO 9016:2002
Badanie na rozciąganie złączy krzyżowych PN-EN ISO 9018:2016

Nasze maszyny

Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa ZD 100 Amsler/Walter& bai – 500 kN
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa Walter& bai – 100 kN
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa Walter& bai EDZ100- 1000 kN
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa LabTest 6.600H – 600 kN
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa Lab Test 6.50.1.20 – 50 kN
Twardościomierz Brinell Labortech
Twardościomierz Rockwell
Młot do prób udarności Charp’ego CHK 450J
Młot do prób udarności Charp’ego RKP 450J