Używasz starej wersji przeglądarki, zalecamy aktualizację.

Wczytywanie...

Laboratorium Badań Nieniszczących

Oferujemy badania nieniszczące NDT (Non Destructive Testing) wyrobów hutniczych
(wady wzdłużne i poprzeczne, rozwarstwienia)

Rury
Blachy
Odkuwki
Spoiny
Pręty
Profile
Kształtowniki

Badania NDT wykonujemy na terenie całego kraju i za granicą.

Badania ultradźwiękowe UT

Badania ultradźwiękowe umożliwiają wykrywanie wad zarówno w całej objętości badanego materiału oraz wad powierzchniowych i podpowierzchniowych.

Badania penetracyjne PT

Jedna z najstarszych metod służąca do oceny ciągłości powierzchni.
Polega na nanoszeniu na oczyszczoną próbkę barwiącego penetrantu i analizie jego rozkładu w otworach powierzchniowych, do których wnika.
Testy można przeprowadzać techniką barwną lub w świetle UV.

Badania magnetyczno-proszkowe MT

Pozwalają na bardzo precyzyjne wykrywanie niezgodności powierzchniowych oraz zlokalizowanych pod badaną powierzchnią na głębokości kilku milimetrów.
Badaniu magnetyczno–proszkowemu możemy poddać tylko materiały ferromagnetyczne.

Ultradźwiękowe pomiary grubości

Polegają na pomiarze grubości obiektu przy wykorzystaniu podłużnych fal ultradźwiękowych i pomiarze czasu przejścia fali przez badany obiekt.
Metoda pozwala na określenie grubości ścianek rur, rurociągów, zbiorników, płyt i blach, odlewów i innych wyrobów.