Używasz starej wersji przeglądarki, zalecamy aktualizację.

Wczytywanie...

Laboratorium Badań Składu Chemicznego

Wykonujemy jakościową i ilościową analizę składu chemicznego stali, wyrobów stalowych.

Wszystkie badania przeprowadzane są zgodnie z aktualnymi obowiązującymi normami.
Oprócz analizy składu wykonujemy określenia gatunku stali na podstawie zawartości poszczególnych pierwiastków w dostarczonej próbce.
Czas realizacji badań składu to 24h od dostarczenia próbki, w przypadku gdy próba musi być wycięta z większego elementu czas może ulec zmianie.
Wyniki analiz wystawiane są w formie sprawozdania i przekazywane klientowi.
Laboratorium posiada aktualne uznania wystawione przez :

TÜV NORD Polska
Polski Rejestr Statków
Urząd Dozoru Technicznego

Zakres badań

Badania prowadzone są w zakresie zawartości procentowej składników podstawowych stopów stali, jak również ilości pierwiastków śladowych.
Zakres oznaczanych pierwiastków :

C, Mn, Si, P, S, Cr, Ni, Mo, W, V, Ti, Al_c, Al_r, Cu, As, Co, Nb, B_c, B_r, Pb, Ca_c, Ca_r, Sn, Zn

Zakres stali, w jakiej przeprowadzamy badania :

Stale nisko i średnio stopowe
Chromowe
Chromowo-niklowe
Manganowe
Narzędziowe

Laboratorium dysponuje możliwością określania zawartości gazów w stali :

Tlen
Azot

Metody i sprzęt

Metody analityczne i sprzęt stosowany do przeprowadzania badań składu chemicznego :

Spektrometry iskrowe ARL 3460, ARL 2460 – metoda OES
Analiza zawartości azotu w stali LECO ONH-836 – metoda termokonduktometryczna po stopieniu w strumieniu gazu obojętnego
Analiza zawartości tlenu w stali LECO ONH-836 – metoda absorpcji w podczerwieni po stopieniu w strumieniu gazu obojętnego

Wymagania próbki

Próbka do przeprowadzenia analizy składu chemicznego na spektrometrze iskrowym musi spełniać następujące wymagania :

Wielkość minimum Ø16mm.
Powierzchnia próbki przed analizą musi być przygotowana poprzez szlifowanie, dlatego powinna być lita bez otworów i wtrąceń. (przygotowanie prób do analizy wykonujemy w laboratorium)
Należy upewnić się, że powierzchnia analizowanego materiału jest chemicznie reprezentatywna dla całego badanego obiektu lub wskazać konkretne miejsce próbki do przeprowadzenia badań.

ARL 3460

Thermo ARL

ONH 836

LECO

ARL 3460

Thermo ARL